در باغستان اکتشاف کنید

باغستان شهری سرسبز و با طراوت در خراسان جنوبی که در فاصله کمی از شهر فردوس می باشد .شهر باغستان باتوجه به اینکه دومین خیابان مشجر ایران را به خود اختصاص داده و دارای آب و هوای بسیارمتبوع و کوچه باغ های با درختان سر به فلک کشیده دارای بهترین آبی است که آن را بلده می گویند توانسته فضایی بسیار زیبا ایجاد کند و از قدمتی چند هزار ساله برخوردار است بطوریکه میوه های متنوعی که مهم ترین آن انار می باشد که دراین خطه رویایی به ارمغان می آید.

قبل
بعد

اخبار شورای شهر باغستان

شهردار باغستان

مهندس مهدی قلی زاده

در پی ارتقا باغستان به شهر در مورخه 1399/5/5 نسبت به افتتاح شهرداری باغستان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی اقدام گردید.در ادامه اولین شهردار منطقه گردشگری باغستان (جناب مهندس مهدی قلی زاده ) در مسند فعالیت قرار گرفت و جلسه معارفه ایشان در همین تاریخ برگزار شد.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم