شهرداری باغستان

اختصاص یک دستگاه بیل بکهو لودر از طرف سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور به شهرداری باغستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، ۵۰ دستگاه بکهو لودر در راستای قراردادهای امضا شده میان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کارخانه‌های داخلی تولید شده و حواله‌های واگذاری آنها به شهرداری‌های زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها صادر شده است.

در همین راستایک دستگاه بیل بکهو لودر به ارزش یک ملیارد و پانصد ملیون تومان به شهرداری باغستان واگذار گردید.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.