اقامتگاه بوم گردی شمس العماره

– ظرفیت فاز اول ۲۵ نفر
– اقامت
– غذای سنتی
– معماری سنتی

قبل
بعدی

اقامتگاه بوم گردی قیوم

قبل
بعدی

اقامتگاه عمارت شریفی

– ظرفیت ۳۰ نفر
– اقامت
– غذای سنتی
– معماری سنتی

قبل
بعدی

اقامتگاه بهشت هشتم

– ظرفیت ۳۰ نفر
– ۷ سوئیت
– اقامت
– غذای سنتی
– معماری سنتی
– برگزاری مراسم با ظرفیت ۳۰۰ نفر

قبل
بعدی

رستوران سالار

– ظرفیت ۷۰ نفر
– غذای سنتی
– معماری سنتی

قبل
بعدی