بازدید جناب آقای مهندس محبوب مسئول امور یادمان های دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اداره کل استان خراسان جنوبی ، از یادمان شهدای گمنام باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.