بازدید جناب سرهنگ فلاحی مدیر کل محترم سازمان حفظ ارزش‌های دفاع مقدس از پروژه شهدای گمنام باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.