بازدید مهندس تقی زاده (از کارشناسان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان) از پروژه های سطح شهر باغستان

در این بازدید مهندس قلی زاده (شهردار) گزارشی از ظرفیتها و پتانسیلهای شهر وهمچنین از روند پروژه ها و اعتبارات مورد نیاز و پروژه هایی که جزو زیرساخت شهر محسوب می شود و نیاز به اعتبار دارد عنوان شد و مهندس تقی زاده با بیان اینکه در استان ، شهر باغستان از نظر ظرفیت و پتانسیل به خصوص در حوزه گردشگری بی نظیر است و نیاز به حمایت و کمک دارد تا زیرساخت‌های اولیه در شهر آماده گردد و باید از توان بخش خصوصی و سرمایه گذاران استفاده نمود و قول تخصیص اعتبارات در حوزه های مختلف و همچنین در تخصیص اعتبارات ۱۴۰۰ قول مساعد دادند.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.