بازدید میدانی شهرداران فردوس ،اسلامیه و باغستان از محل سایت دفن زباله های شهری شهرداری فردوس

به منظور بررسی مشکلات سایت دفن زباله شهرستان ، صبحگاه روز شنبه ( ساعت ۶ و نیم ) شهرداران شهر های فردوس ، اسلامیه و باغستان، از نزدیک از روند دفن زباله سایت شهرداری فردوس که محل تجمیع زباله های شهری سه شهر مذکور میباشد بازدید کردند.

در این بازدید شهردار و مسئولین مرتبط با این موضوع در شهرداری فردوس ، درباره مسائل پيرامون لزوم ساماندهي وضعيت سايت دفن زباله شهر و هزینه های مشترک سه شهرداری در این سایت ارائه کردند.

مهندس اکبری شهردار فردوس ، در این بازدید گفت: ماهیانه بالغ بر ۴۰۰ میلیون ریال جهت هزینه های جاری سایت دفن زباله شهرداری فردوس از قبیل حفر ترانشه ، پوشش و دفن زباله ها ، پاکسازی داخل سایت و محیط پیرامون آن، تسطیح جاده دسترسی ، تست های زیست محیطی و پایش آبهای زیر زمینی پرداخت میشود که این مبلغ جدای از هزینه های رفت و روب و جمع آوری زباله و حمل آن است.

در ادامه این بازدید ، شهرداران اسلامیه و باغستان نیز نقطه نظرات خود را در خصوص نحوه مدیریت و تامین هزینه های سایت را مطرح و بر لزوم تداوم برگزاری این کارگروه و پیگیری مصوبات آن بصورت مشترک توسط سه شهرداری تاکید شد.

لازم به ذکر است سایت فعلی دفن زباله شهرداری فردوس در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار و در۳۵ کیلومتری شهر باغستان میباشد که روزانه بالغ بر ۲۵ تن زباله از سه شهر فردوس ، اسلامیه و باغستان به محل سایت مذکور منتقل می شود.

روابط عمومی شهرداری باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.