بازدید نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین نصیرایی از پروژه سد خاکی ذخیره آب

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.