شهرداری باغستان

برگزاری جشن میلاد با سعادت حضرت اباالفضل عباس در محل هیات اباالفضلی با حضور شهردار و شورای شهر باغستان

در این مراسم از شهردار باغستان جناب مهندس قلی زاده تقدیر و تشکر شد

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.