برگزاری جلسه برنامه ریزی در خصوص تشکیل هیات امنای شهدای گمنام باغستان با حضور بزرگان و پیشکسوتان دفاع مقدس ،اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مهندس قلی زاده شهردار باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.