شهرداری باغستان

برگزاری جلسه هماهنگی ایام الله دهه فجر

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری باغستان ، در جلسه ای که با حضور جمعی از صاحب نظران در محل شهرداری باغستان برگزار شد ، تمهیدات لازم جهت برگزاری این ایام اتخاذ گردید.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.