برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و ۱۵ خرداد در باغستان

برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی (ره) و ۱۵ خرداد در باغستان با ایراد سخنرانی حجت الاسلام نصیرایی نماینده محترم شورای اسلامی در محل هیات ابوالفضلی شهر باغستان برگزار شد

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.