شهرداری باغستان

برگزاری همایش فجر فاطمی در محل هیات اباالفضلی شهر باغستان

همایش فجر فاطمی با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین نوفرستی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصار الرضا خراسان جنوبی در محل هیات اباالفضلی شهر باغستان بگزار شد.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.