شهرداری باغستان

بمناسبت دهه فجر ; افتتاح کشتارگاه صنعتی آقای طلایی در شهر باغستان

افتتاح کشتارگاه صنعتی آقای طلایی توسط معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و فرماندار محترم شهرستان فردوس در چهارمین روز از دهه مبارکه فجر

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.