بمناسبت 13 آبان;رونمایی از تابلو مدرسه شهدای باغستان

به مناسبت ۱۳آبان روز دانش آموز واستکبارستیزی رونمایی از تابلو مدرسه شهدای باغستان که با حضور خانواده شهدا، شهردار وشورای اسلامی شهرباغستان وکارشناسان آموزش وپرورش شهرستان برگزار گردید

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.