جلسه ابلاغ اولین شهرداران محلات باغستان با حضور اعضای محترم شورای شهر و شهردار ( مهندس قلی زاده)

در جلسه ای که ظهر روز بیست ونهم اسفند ماه هزارو چهارصد با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهردار و مسئولین محترم واحدهای شهرداری در محل سالن جلسات شهرداری برگزار شد، شهرداران محلات هفت گانه شهر باغستان به عنوان اولین شهرداران افتخاری محلات باغستان ، با دریافت ابلاغ، فعالیت یکساله خود را آغاز کردند

شایان ذکر است مراحل انتخاب شهرداران محلات پس از انتشار فراخوان و تصمیم گیری و همفکری در انتخاب آنها توسط اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بر اساس شرایط مندرج در فراخوان انجام شد