جلسه کمیته فنی شورای ترافیک شهرداری باغستان با حضور دبیر محترم شورای ترافیک شهرستان،ریاست محترم بنیاد مسکن،نماینده محترم راه و شهرسازی،فرماندهی پلیس راه،افسر تصادفات راهور فردوس،فرماندهی پاسگاه باغستان،نماینده محترم اداره حمل و نقل جاده ای

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.