حضور جناب مهندس قلی زاده شهردار باغستان واعضای محترم شورای اسلامی شهر در مراسم یادواره شهدا در مدرسه شهید قلی زاده فرسا

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.