حضور شهردار و شورای محترم شهر باغستان در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) وامام جعفر صادق ( ع)

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری باغستان ، شهردار محترم باغستان (مهندس قلی زاده)گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سطح شهر باغستان ارائه دادند.همچنین از صبوری مردم ولایت مدار شهر باغستان تقدیر وتشکر نمود و با بیان اینکه اگر همه ما دنبال توسعه و پیشرفت شهر باغستان هستیم باید با مشارکت خود در اجرای برنامه ها و پروژه ها شهرداری را یاری نمائیم زیرا که شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی باید در راستای نگاه و خاصه مردم حرکت کند ومردم نیز با مشارکت خود شهر را اداره می نمایند.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.