دفترچه آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر منتشر شد.

دفترچه آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر منتشر شد.
🔗 shenasname.ir/8176

💠 شناسنامه | اداری و استخدامی

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.