بمناسبت سالروز تاسیس بانک صادرات؛دیدار ریاست بانک صادرات جناب آقای علمدار با شهردار باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.