دیدار ریاست محترم جمعیت هلال احمر شهرستان فردوس با شورای محترم اسلامی و شهردار باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.