شهرداری باغستان

دیدار ریاست نظام مهندسی فردوس با شهردار و شورای باغستان

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری باغستان ، جناب مهندس غلامی ریاست نظام مهندسی (کاردانی)شهرستان فردوس طی جلسه ای با اعضای شورا و شهردار باغستان دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه تعیین تکلیف دفتر نظام مهندسی ( کاردانی ) و شروع به کار آن در باغستان مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این جلسه مقرر شد ;

  • فرآیند تهیه نقشه و پلن های مربوطه برنامه ریزی های لازم صورت پذیرد
  • ناظران گزارشات خود را به صورت مرحله به مرحله به شهرداری ارسال نمایند
  • دقت در نظارت ها (به جهت جلوگیری از سو استفاده از نقشه ها و پروانه های ساختمانی)
  • افزایش تعاملات با نظام مهندسی جهت خدمت رسانی به مردم
  • انجام الکترونیکی درخواست های مردمی به جهت کمک به مردم و تسریع در انجام کار ها

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.