شهرداری باغستان

دیدار شهردار باغستان با مدیر کل آموزش وپرورش استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شهرداری باغستان ، شهردار باغستان با مدیر کل آموزش وپرورش استان خراسان جنوبی جناب آقای واقعی جهت تبریک هفته شوراهای آموزش و پرورش دیدار و گفتگو کردند

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.