دیدار شهردار واعضای شورای شهر با حجت السلام والمسلمین حاج آقای حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.