دیدار شهردار و اعضای شورای محترم اسلامی شهر باغستان با مهندس حسینی معاون مدیر کل پشتیبانی سازمان شهرداری‌های و دهیاری های کشور

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.