دیدار شهردار و اعضای شورای محترم اسلامی شهر باغستان با جناب آقای دکتر اسدی مدیر کل برنامه و بودجه سازمان‌ شهرداری‌ها و دهیاری های کشور

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.