دیدار شهردار و اعضای شورای محترم اسلامی شهر باغستان با جناب آقای دکتر عبدالهی معاون سازمان شهرداری‌های و دهیاری های کشور

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.