دیدار شهردار و ریاست محترم شورای اسلامی شهر باغستان با مدیر کل جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان جنوبی

دیدار شهردار و ریاست محترم شورای اسلامی شهر باغستان با مدیر کل جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان جنوبی در این دیدار مهندس مهمانی ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فردوس حضور داشتند

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.