شهرداری باغستان

دیدار فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان فردوس جناب سرهنگ فولادی و جناب سروان درویش زاده با شهردار و شورای اسلامی شهر باغستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.