شن ریزی در برخی از نقاط شهر

بنا به برسی های صورت گرفته برخی مسیر ها نیاز به خاک ریزی (شن ریزی ) داشته که این امر در مناطقی نظیر : منطقه قنبر آباد – محدوده شهدای گمنام – جلوی باسکول و . . . انجام شد.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.