طرح گاز سوز کردن رایگان خودرو ها

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری باغستان ، شهرداری باغستان طی رسالتی که دارد موظف است تا هر گونه اخبار و اطلاعاتی که شهروندان می بایست نسبت به آن آگاهی دشاته باشند در معرض دید همگان قرار دهد بر همین طرح گاز سوز نمودن از جمله این مواردی است که نسبت به اطلاع آن ودرج در فضای مجازی نیز مبادرت لازم به عمل آمد.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.