شهرداری باغستان

فراخوان بودجه شهرداری باغستان

شهرداری باغستان در نظر دارد برای تنظیم بودجه سال 1400 اولویت های پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی خود را با اعمال نظر شهروندان محترم باغستان تنظیم ودر بودجه پیشنهادی خود لحاظ کند

نکته : درنظر گرفتن الزامات بالادستی و توسعه باغستان در زمینه های باغستان

  • عمرانی(پروژه های عمرانی با قابلیت اجرا و رفع کمبود ها و نیاز واقعی شهروندان)

  • شهرسازی و معماری(طرح های شهری ، روش های نوین شهر سازی و معماری و باز آفرینی شهری )

  • مالی و اقتصادی – گردشگری و سرمایه گذاری(افزایش درآمد و کاهش هزینه ها)

  • حمل و نقل ترافیک(حمل و نقل ترافیک،اصلاح میادین، نصب تابلو)

  • خدمات شهری و فضای سبز(مدیریت پسماند،فضای سبز ، زیبا سازی)

کارشناسان و صاحب نظران گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم های ثبت نام به دبیرخانه شهرداری باغستان مراجعه فرمایید(تکمیل فرم ها الزامی میباشد)

 

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.