فراخوان شهردار محله

شهرداری باغستان در نظر دارد جهت بالا بردن روحیه مشارکت داوطلبانه شهروندان در اداره امور شهر و تقویت ارتباط مردم با مدیریت شهری و توسعه فعالیت های اجتماعی فرهنگی محلات شهری بر اساس مصوبه شماره ۹ شورای محترم شهر باغستان طرح انتخاب شهرداران محله را در محلات ۸ گانه عملیاتی نماید.

برای مشاهده شرایط کلیک کنید

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.