لزوم اخذ مجوز قبل از انجام عملیات حفاری

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری باغستان،شهرداری باغستان طی قراردادی که با ادارات خدمات رسان شهرستان فردوس به انجام رساند مقرر شد تمامی ادارات قبل از انجام هرگونه عملیات حفاری نسبت به اخذ استعلام و مجوز مربوطه از شهرداری باغستان اقدام نموده وپس از دریافت مجوز های لازمه و تنظیم قرارداد در این خصوص اقدامات لازم صورت گیرد.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.