مراسم استقبال از شهید گمنام در دومین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در شهر باغستان با حضور پر شور مردم،شهردار (مهندس قلی زاده) ، اعضای محترم شورای شهر و مسئولین شهرستان

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.