ملاقات شهردار با ریاست آب و فاضلاب شهرستان فردوس

بدنبال مشکلات موجود در بحث آب شرب باغستان و گله مندی شهروندان از بابت این موضوع و همچنین افزایش تعرفه آب مصرفی ، شهردار باغستان جناب آقای مهندس قلی زاده طی ملاقاتی با ریاست آب و فاضلاب شهرستان فردوس موارد مذکور را به ایشان انتقال و در خصوص طرح آن در جلسه موررد نظر اقدام گردید.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.