شهرداری باغستان

وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد

ما گرفتار بلای زینبیم
ما حسینی از عطای زینبیم
تا خدا بر ما عنایت می کند
ماگدای هر گدای زینبیم
وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.