شهرداری باغستان

پنجم اسفندماه; روز مهندس مبارک باد.

مهندس در اندیشه و تاریخ ارزنده ایران اسلامی یادآور و تداعی کننده ابتکار، نوآوری و خلاقیت است که زمینه‌ساز رشد و محرک موتور پیشرفت کشور خواهد بود.
پنجم اسفندماه، روز مهندس بر همه مهندسین و همکاران محترم مبارک باد.
امید است در سایه الطاف الهی در انجام وظیفه و خدمت به همشهریان و هموطنان موفق و موید باشید.

منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما هسیتم.